Biltrafik

Biltrafiken genom Österbron
Gäller all sorts fordonstrafik på fyra filer!Kartorna visar längdjämförelse mellan bergtunnelalternativet och broalternativet. Kartan nedan: de orangefärgade streckade linjerna visar brons tunnelförlängning under Gärdet bort mot Norra länken. Tunnelsträckningen har då en avfart mot Lidingövägen/ Värtahamnen och därmed förbinds ringleden.

Den blå linjen är Tvärbanans förlängning.Nedan: en flygvy över avfarten mot Lidingövägen
  
Nedan: kartan visar avfarterna på Nackasidan. Avfarten mot Skvaltans trafikplats kan knyta an till både Saltsjöbadsleden som Värmdöleden.


En karta som visar vilken trafik som gynnas av bron eller bergstunneln:
Avståndsjämförelse: Det blå området är biltrafik som får kortare restid med Österbron. Det gula området får biltrafiken kortare färd med bergtunneln.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar