Cykeltrafiken

Cykeltrafiken på Österbron

Elcykelns framfart kommer att göra turen genom bron till en året runt pendling! Med hissar för både cykel och gångtrafikanter vid den nordvästra pylonen kan man förkorta sträckan till stan via Blockhusudden.
Från Cykelkarnevalen 2018. Bild: Ulrik Hejdenberg

Nedan: våra skisser på hur cykelleden genom bron kan komma att se ut. Med "Cykelhissen" utmärkt som en röd prick på kartan och leden via en brygga med servering, laddstation och lånecykelställ ut mot Blockhusudden. 

Karta över cykelleden på bron, hiss från norra pylonen ner till Gästbryggan.

Kartskiss på Gästbryggan vid Österbrons norra pyloner. Vi vill samtidigt göra bron till ett avkopplande utflyktsmål och rekreationsplats dit det nås med cykel, båt eller en skön promenad!


En genomskärning av den norra bropylonen med cykelhissen: 


Bilden nedan visar cykelhissen ner till bryggan med förbindelse mot Blockhusudden. Tanken är att solcellerna på bron skall kunna ge energi åt cykelhissen och laddstationerna. Inom kort kommer vi att visa hur denna brygga skulle kunna se ut om man fyller den med laddningsstation för elcyklar, kafé och restaurang samt en hållplats för färjan mot Ropsten.


Vid Nackasidan kan cykelleden fortsätta, efter spårvägsstationen Bergs gård, in i "spårvägstunneln" mot Nacka Centrum (kartan nedan). Laddstation för cyklar och lånecykelställ vid stationen.


Genomskärning av spårvägs- och cykeltunneln under Jarlaberg. Tunneln blir ca 400 meter lång och kan då vara väl dekorerad och upplyst och kan hysas med flera "nödutgångar" från spårvägstunneln.

Inom kort kommer vi att presentera hur vi vill att denna brygga ut mot pylonens cykelhiss ska se ut!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar