Kartor

Kartor


Översiktskarta över brons sträckning och tunneln under JarlabergFlygvy av Österbrons norra landfäste

Vid norra landfästet slutar bron mot en kulle bakom en grusplan som tjänar som båtuppläggningsplats. Biltrafiken i en 4,7 kilometer lång tunnel under Djurgården och Gärdet fram till Norra länken med en uppfart mot Lidingövägen/Värtahamnen.


  Flygvy över hela brosträckan

(Tillkommer: Kartor över Österbrons hela sträckning med tunnlarna, trafikflöde samt cykel- och spårtrafikkartor för Tvärbanans möjligheter till ringlinje runt innerstaden.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar