Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken över Österbron

Vy mot norr där man kan se Tvärbanesträckningen (i blått) på Nacka-sidan med stationen Bergs gård och sedan vidare över bron mot Värtahamnen / City via tunnel. Vi har även andra alternativ för spårvägsträckning på norra sidan.
 
Det är viktigt att satsa på kollektivtrafiken därför har vi med förslag på en förlängning av Tvärbanan och busslinjer till och från exempelvis Nacka/Värmdö till Lidingö/Danderyd/Täby via bron!

Vårt förslag för Tvärbanan från Sickla via Nacka centrum till Österbron:
Kartan visar de aktuella stadsplaner som Nacka kommun tagit fram. Planområdet på "Oljeberget", Circle K´s oljedepå, är vårt eget förslag.

Nedan: Våra förslag för en kollektivtrafikerad ringled runt stan med Tvärbanan: 
Våra förslag på hur en ringlinje med Tvärbanan skulle kunna se ut! Det gula är den befintliga Tvärbanan.

Nedan: en broprofil från tunnelmynningen mot bron på Nacka-sidan där Tvärbanestationen "Bergs gård" kan placeras.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar