torsdag 18 oktober 2018

Nya politiska direktiv

Nya politiska direktiv när Mp går ihop med Alliansen i både landstings- och kommunfullmäktige!
 Landstingsfullmäktige till vänster och Rådssalen i Stadshuset till höger. Maktens boningar i Stockholmsregionen!

Som bekant blev det blågrönt hos kommunstyrelsen och landstinget och Daniel Helldén fick igenom flera av Miljöpartiets krav för en kompromiss. Bland dessa krav fanns det stora infrastrukturprojektet Östlig förbindelse som han vill lägga i träda hela mandatperioden ut. Han menar att ingen utredning från kommunens sida bör ske angående något alternativ av detta projekt. Projektet som sådant är dock så pass stort att det handlar mer om en regional fråga än en kommunal angelägenhet. I landstinget har Moderaterna under senaste året drivit frågan om Österleden väldigt hårt men har nu gett vika och ingått en kompromiss med Mp. 

Frågan är alltså hur det blir med vår Österbro? Har vi fyra år på oss att ordna en ordentlig utredning och kostnadskalkyl för vårt projekt även om det nu hamnat utanför politikens absoluta prioriteringar? 
Svaret är JA, det är nu vi har chansen att i lugn och ro arbeta oss fram till ett förverkligande av projektet.
2018-10-18
Österbrogruppen


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar