Bro- och tunnelkostnader

Här är lite fakta om vad några av våra moderna broar och tunnlar har kostat. Eftersom vi ännu inte har en kostnadskalkyl för Österbron kan man med detta göra sig en uppfattning:

Högakustenbron: 1,1 miljarder kr (1997), eller 1,5 miljarder i 2018 års penningvärde. Kilometerpris 813 miljoner.


Öresundsbron (Öresundsförbindelsen): 19,6 miljarder kr (2000). 4 km tunnel ingår i kostnaden. Kilometerpris 330 miljoner (420 miljoner i 2018 års penningvärde).
https://www.oresundsinstituttet.org/fakta-sa-mycket-kostade-oresundsbron-och-citytunneln/

Hallandsåstunneln: 10,5 miljarder kr. Byggtid: 23 år, 1,2 miljarder per kilometer. Byggkostnaderna tiodubblades eftersom bergförhållandena var okända.
http://www.dagensarena.se/redaktionen/sju-absurda-fakta-om-hallandsasen/

Förbifart Stockholm (pågående projekt): 31,5 miljarder (2013), 1,5 miljarder per kilometer. Har stannat av vid två tillfällen och kostat ca 2 milj kr om dagen! (totalt 170 milj vid första stoppet). 17 km av 21 i tunnel.
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/fragor-och-svar-om-forbifart-stockholm/


2018-09-27
Österbrogruppen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar