söndag 22 december 2019

Informationskampanjen

Informationskampanj
och enkätundersökning
i Nacka Forum 19 dec 2019
Österbrogruppen; Jerker Söderlind, Oscar Freyre och Mikael Grahn som fick bra förstärkning från Ulrik Hejdenberg. Nacka Forum 2019-12-19


Torsdagen 19 december 2019 utförde vi en informationskampanj och enkätundersökning inne i Nacka Forum-gallerian. Vi ställde upp ett bord med vår utmärkta modell av Österbron, informationsblad samt våra visitkort på vår hemsida för att tillkalla uppmärksamhet hos Nacka- och Värmdöborna om vårt broförslag till Östlig förbindelse. Under de dryga 2,5 timmarna vi stod strömmade det hundratals nyfikna julhandlare som fick ta del av vårt broalternativ.

Över 70 av dessa personer skrev på vår enkät där man fick välja vilket av de tre alternativen man föredrog; bro, tunnel eller ingen förbindelse alls? En stor övervägande majoritet kryssade för ett broalternativ men många, särskilt de som inte hört talas om Österbron tidigare, ville fundera vidare och tog hem den dubbelsidiga info-bladen. Det mest intressanta var reaktionerna från de personer som inte alls kände till Östlig förbindelse och som impulsivt tyckte vårt förslag, efter att ha tagit del av fakta från de båda alternativen, var det naturligt sett mest givna och självklara! Att ha med alla transportslag i förbindelsen för halva tunnelbudgeten var den avgörande faktorn resonerade i princip samtliga personer som tog del av informationskampanjen. 
Några kryssade för både bro och tunnel och en person kryssade för bro och ingen förbindelse alls! 

Några bilder från eventet:


Till nästa enkät-event ska vi ha större och mer informativa affischer samt ändra på formuleringen i enkätfrågan till: Tycker du att vi skall ha en östlig förbindelse och i så fall om den ska vara en bro eller tunnel?
Vill ni stödja oss inför nästa enkät-event ekonomiskt finns vårt kontonummer under sidan "Vårt konto för finansieringsbidrag av Österbroprojektet" på höger spalt i denna blogg. Vi välkomnar stora som små bidrag!

Österbrogruppen tackar på förhand för detta och önskar även er alla broälskare en riktig God Jul!

2019-12-22
torsdag 31 oktober 2019

Artikel om Österbron i Nordisk Infrastruktur

Artikeln om "Österbron blir inte bara en transportsträcka" kom med i nättidningen Nordisk Infrastruktur nr 5 2019

Artikelns första sida på sid 68


Artikelns andra sida på sid 69

Klicka gärna på bilderna för en bättre upplösning.

I augusti i år skrev jag en artikel om Österbron för Samhällsbyggarbloggen. 
Den handlade om att vårt förslag Österbron inte bara blir en transportsträcka utan så mycket mer än så. En bro som gagnar både staden och dess invånare men även turismen! I slutet på september kontaktades jag av tidningen Dagens Näringslivs chefredaktör för Infrastruktur-delen som undrade om de fick publicera artikeln. Sedan hade vi en bra utbyteskonversation under några veckor och som mynnade i denna artikel, som kom ut i måndags och i deras tidning Nordisk Infrastruktur Nr 5 för 2019. Efter flera mejlkonversationer kom vi fram till att detta projekt är alldeles för viktig för att inte följas upp så även en fortsättning av processen om Österbron lär följas upp av tidningen!

Som ni alla vet är det viktigt för vårt förslag att spridas till allmänheten och till så många intressenter i byggsektorn som möjligt. Detta för att berörda myndigheter inte ska kunna säga att de inte "kände till" förslaget och för att skapa opinion samt konkurrenskraftig alternativ till det utredda tunnelförslaget.
Rent politiskt ligger Östlig förbindelse i träda men hos folket kokar intresset för att detta infrastrukturprojekt ska komma igång och förverkligas. När det väl blir dags för omtag skall då Österbron ligga i allas läppar och en självklar utredning av bron finnas på plats så att politikerna kan välja vilket alternativ man ska välja. Ju mer väljarna känner till vårt förslag desto starkare blir trycket för de ansvariga att ta med broalternativet som ett jämspelt rival!

Här är länken till artikeln i sin helhet: Nordisk Infrastruktur
Sidorna 68 och 69

P.s. om ni får svårt att läsa texten från bilderna så kommer artikeln att även visas på nätsajten Dagens Näringslivs Infrastrukturdelen inom kort!


Österbrogruppen
2019-10-31fredag 20 september 2019

Vid Österbrons södra pyloner

Vid Österbrons södra pyloner...


...kan man få till en läcker kryssningshamn "Bergs kryssningshamn" och en ny stadsdel nedanför Nackas planerade "Bergs gård" ovanpå Oljeberget!

Österbrons södra fäste kan bli ett stort kollektivt nav med Tvärbaneförbindelse, pendelbåtar, skärgårdstrafik och kryssningsterminal för fartyg som är för höga för att gå under bron. Vid södra pylonerna kan en mindre marina anläggas som gästhamn och en kryssningshamn med över 400 meter kaj byggas med bortsprängd bergmassa från Oljebergets norra del. Kryssningspassagerare kan ta sig vidare in till stan genom att välja pendelbåtar eller Tvärbanan åt båda håll. En kryssningsterminal med full turistservice, museum, restaurang och café byggs i anknytning till kajen och en stadsdel med publikt utbud mot kajen, arbetsplatser och bostäder läggs längs med kajen och en bit in i det bortsprängda berget!

Här nedan ser ni beskrivningen av kartbilden:

Och här nedan ser ni det område som kan sprängas bort. Det kan se oroväckande mycket ut men sprängningarna görs i nivåer upp till bergskrönet mot stadsdelen Bergs gård för att kunna bygga fina terrasshus mot kajen. Grundkartan på Bergs gård är från Nacka kommun som la ut den i sin kommunsajt sent i våras. Circle K´s verksamhet fasas ut och området ska enligt avtalet stå tömd till år 2036. Förhoppningsvis går flytten snabbare och stadsdelen kan börja byggas i etapper samtidigt som bron byggs!
Vår profilskiss på "Oljeberget" med Bergs kryssningshamn och stadsdelen samt Nacka kommuns förslag på Bergs gård. Att jämföra med nedan:
Nackas ursprungliga skisser på "Oljeberget" Bergs gård. 
Vi jobbar just nu med fler illustrationer på hur själva området kan se ut och kommer snart att presentera de i bloggen och på våra Facebooksgrupper.

Kommentera gärna vad ni tycker om förslaget!


Österbrogruppen
2019-09-20


torsdag 18 april 2019

Brev till Nacka kommun

Brev till Nacka kommun

I februari var Österbrogruppen inbjudna av KD till Värmdö kommuns stadshus för ett infomöte om Österbron. De visade stort intresse och efter presentationen kom vi tillsammans fram att kommunerna Värmdö och Nacka skulle träffas för en diskussion om broförslaget som förhoppningsvis kan mynna ut i ett gemensam stöd för broförslaget! Värmdö har lovat hålla oss underrättade om när detta kommer att ske. Tills dess vill vi inte sitta med armarna i kors och vänta därför skickade jag ett mejl till Nacka kommun idag för att se om de fått förfrågan om mötet? Med tanke på att Trafikverket lagt ned Östlig förbindelse men ändå lämnat en sidodörr öppen för nya alternativ så undrar jag varför dessa kommuner inte agerar mer än vad de gjort hittills? Det tar alltså oändliga tidsintervaller i anspråk från utredning, analyser, politisk omtag och beslut till färdig bro så vi måste börja med arbetet nu så vi blir klara under vår levnadstid! Vad väntar ni på Mats?Bilden ovan: från Trafikverkets hemsida om utredningen av Östlig förbindelse. En viktig detalj är att de specifikt illustrerat Värtahamnen. Ja, Värtahamnen spelar nämligen en nyckelroll i vårt broförslag!


Bild nedan: epost till Nacka kommun daterad 2019-04-18 (Skärtorsdagen)

Mats Gerdau, om du läser detta så kontakta oss så fort du kan, vi behöver ta ett snack med varandra!

Österbrogruppen
2019-04-18


fredag 15 mars 2019

Österbron sedd från Lidingö

Nytt kollektivalternativ för Lidingöborna med Österbron!

Österbron sedd från Dalénum på Lidingö. Pendelbåtarna stannar här och en direktförbindelse med norra pylonens gästbrygga och pendelbåt-station kan korta ner Lidingöresenärernas restider in till stan då de kan byta till spårvagnen. Detta kan bli möjligt om Tvärbanan knyts ihop med Spårväg city. Åt andra hållet kan resenärerna komma till Gullmarsplan på 25 minuter utan fler byten än den vid Gästbryggans båtstation eller vid Bergs hamn (Södra pylonen). Att knyta an en ringled av kollektivtrafik är lika viktigt som Ringleden för bilarna!


Pendelbåten anländer Dalénums brygga.


En direktlinje mot Jarlaberg kan korta ner restiden mot Söderort än mer!

Gästbryggans pendelbåt-station (stjärnmarkerad) ligger med andra ord väldigt strategiskt till när det gäller byten inom kollektivtrafik med både båt och spårvagn och för cyklister från Lidingö kan restiden mot både Nacka och Södra Djurgården förkortas avsevärt! 


Här nedan kan ni se de olika alternativen som spårvägsbundna kollektiv-ringled kan se ut när Österbron byggts färdigt:


Österbrogruppen
2019-03-15


lördag 23 februari 2019

Om infomötet med KD i Värmdö

Om informationsmötet med KD i Värmdö kommunhus 21 feb 2019

Torsdagens möte med KD Värmdö, som arrangerade eventet, blev en lyckad och informativ föreställning. Vi fick bra och engagerande frågor och märkte att intresset för Österbron hos Värmdöpolitikerna är mycket stort! 
Värmdö kommun har ju allt att tjäna på att en Östlig förbindelse blir verklighet och när tunnelalternativet visar sig vara allt svårare och dyrare att genomföra blir brolösningen mer relevant och attraktiv. Vi kom faktiskt fram till att Värmdö- och Nackapolitiker tillsammans kan gå ihop i kampen om att förverkliga broalternativet!

Det fanns även representanter från Trafikverket som efter mötet ville träffa oss för ett mer genomgående och detaljerad informationsmöte. Vi ser fram emot detta möte och hoppas att vårt projekt äntligen får reaktion från myndigheten. 
Vi vet att Trafikverket just nu utreder ett beslut om vilken av tunnelvägarna fram till den djupa bergtunneln under Saltsjön skall väljas. Deras beslut ska vara klart till i höst och kommer vara vägledande för framtida politiska beslut om Östlig förbindelse. Därför är det viktigt för oss att hinna ikapp en likartad utredning med kostnadskalkyler och trafikanalyser för broalternativet innan omtag för förbindelsen tas.
Mer om detta kan ni läsa i Mitt i´s artikel från 3 feb, länk HÄR

För att få denna utredning i hamn söker vi därför ekonomisk stöd från företag och branschorganisationer som tror och anser att vårt förslag är bättre, billigare och därför mer trolig genomförbar än tunnelförslaget. Alla bidrag hjälper till i arbetet med att förverkliga projektet. Pengarna/donationer kan då användas till att marknadsföra förslaget för att nå bredare folkligt underlag, tekniska kostnadskalkyler, trafikanalyser och en informativ film med 3D-illustrationer över den framtida gestaltningen av Österbron.
Plusgirokontot till Österbroprojektet är: 915057-4 
Glöm inte att skriva vilka ni är och gärna förklara varför ni bidrar.

Österbrogruppen tackar på förhand alla er som hjärtligen stöder oss i vår broprojekt!  


Österbrogruppen
2019-02-23måndag 11 februari 2019

Värmdö bjuder in Österbrogruppen

Värmdö kommun har bjudit in Österbrogruppen för ett infomöte 21 feb.


Österbrogruppen
2019-02-11

torsdag 24 januari 2019

Koppling till de sydöstra kommunerna

Ett förslag till en sydöstlig förbindelse mellan Österbron och Tyresö-Haninge

Tyresö har drygt 47000 invånare, lika många som Lidingö. Idag har kommunen två förbindelser med resten av staden, Tyresövägen (motorväg) och Ältavägen. Vi föreslår en ny tvärförbindelse som kopplar till centrala Nacka och Österbron via Saltsjöbadsleden. Det skulle ge även Haninge kommun, med ytterligare 88000 invånare, en snabb och direkt förbindelse med Nacka och stadens norra delar. 


Båda vägalternativen går långt öster om Nackareservatet, men marken ägs av den af Petersénska fideikommissen, ett arrangemang som gör att marken inte får säljas. Regeringen kan dock välja att inte förlänga avtalet, som redan går på dispens.
Karta: Södertörnskommunerna

Länken kan ses som en del av Stockholms yttre ringled och ansluter till Tvärförbindelse Södertörn via den befintliga Gudöbroleden.


Österbrogruppen
2019-01-24