Cykeltrafiken

Från Cykelkarnevalen 2018. Bild: Ulrik Hejdenberg

Cykeltrafiken hör till de stora vinnarna om broprojektet genomförs. Avstånden mellan innerstaden och Nacka-Värmdö förkortas avsevärt! 

• Ny cykelled mellan Nacka och innerstaden, utan branta backar
Cykelhiss upp till brons mitt
• Laddstation för elcyklar vid hissen
• Dubbla, breda cykelbanor längs hela bron
• 6 km (20 minuter) från Nacka Forum till Djurgårdsbron
• Biltrafiken genom innerstaden minskar


Cykelleden på bron, med hiss upp från gästbryggan och lång hinderfri nerförsbacke mot Hunduddsvägen.

Gästbryggan vid gästhamnen kan bli en avkopplande rekreationsplats för både turister och stockholmsflanörer. Man ska kunna ladda sin elcykel medan man fikar eller låna en cykel vid lånecykelstället. 
Cykelbanan är 6 meter bred och går längs brons västra sida.

Norra bropylonen med cykelhissen: 

Hissen är dubbel och har plats för minst fem cyklar per hiss. Den förbinder tre plan: Kajnivån, Plan 1 (gång- och cykelbanorna på ovansidan) och Plan 2 (gångbanan under tak). Energin till hissarna och laddstationen kommer från solceller på bron. Även på södra pylonen skall det finnas cykelhiss så att man tar sig mot Nacka strand och den kommande stadsdelen på Bergs oljedepå.  

Cykelleden fortsätter i en bergtunnel som går parallellt med spårvägstunneln under Jarlaberg. Laddstation för cyklar och lånecykelställ finns vid stationen.


Genomskärning av spårvägs- och cykeltunneln under Jarlaberg. Tunneln blir 250 meter lång och kan förses med väggdekorationer och utsmyckningar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar