Andra alternativ till Östlig förbindelse

Andra alternativ till Östlig förbindelse

Bergtunneln:
Sverigeförhandlingen lade ned Östlig förbindelse hösten 2017 och då fanns endast bergtunnelalternativet som Trafikverket varit med om att utvärdera. Den officiella anledningen var att det var för dyrt och att finansieringen var otydligt men vi vet att det också fanns ännu en orsak till. När Tunnelbanan beslutades av Sverigeförhandlingen kom man nämligen fram till att tunnlarna vid Sickla, motorledstunneln och tunnelbanans, skulle krocka med varandra och ett av dessa måste alltså grävas längre ned. I och med beslutet av T-banedragningen och avtalet med Nacka om 20 000 nya bostäder till 2020 lade Trafikverket ned motorledstunneln då dess budget (ca 18 miljarder kr) skulle spricka.

Länk till slutrapport: 
http://sverigeforhandlingen.se/fragor-och-svar-slutrapport/

Artikel i Nacka Värmdö Posten om Sverigeförhandlingen (sept-17):
Karta: Sverigeförhandlingen


Gröna länken, Handelskammaren:
Ett tunnelförslag från 2016 med kollektivtrafik men ingen cykeltrafik!
Länk:  https://gronalanken.nu/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar