Andra alternativ till Österbron

Sverigeförhandlingen lade ned Östlig förbindelse hösten 2017 och då fanns endast bergtunnelalternativet kvar. Tidigare fanns ett alternativ med sänktunnel men det utgick eftersom:
Kostnadsberäkningarna visar att sänktunnelalternativet blir dyrare att bygga, ca 22,2 miljarder kronor jämfört med ca 19 miljarder kronor för bergtunnelalternativet. Att bygga en sänktunnel på aktuella djup och i farled med omfattande båttrafik är komplicerat och riskfyllt. Om tekniska problem uppstår kan kostnad och tid för att bygga sänktunneln öka avsevärt. Här diskuterar vi en risk för försening på flera år.  Jämförelse mellan Österleden (Sänktunnel) och Saltsjötunneln (Bergtunnel under Saltsjön) Kunskapsunderlag 2016-01-15
I och med beslutet av T-banedragningen och avtalet med Nacka om 20 000 nya bostäder till 2020 lade Trafikverket ned motorledstunneln då dess budget (ca 18 miljarder kr) skulle spricka.

Länk till slutrapport: 

http://sverigeforhandlingen.se/fragor-och-svar-slutrapport/

Artikel i Nacka-Värmdöposten om Sverigeförhandlingen (sept -17):
Karta: Sverigeförhandlingen


Gröna länken, Handelskammaren:
Ett tunnelförslag från 2016 med kollektivtrafik men ingen cykeltrafik!
https://gronalanken.nu/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar