fredag 20 september 2019

Vid Österbrons södra pyloner

Vid Österbrons södra pyloner...


...kan man få till en läcker kryssningshamn "Bergs kryssningshamn" och en ny stadsdel nedanför Nackas planerade "Bergs gård" ovanpå Oljeberget!

Österbrons södra fäste kan bli ett stort kollektivt nav med Tvärbaneförbindelse, pendelbåtar, skärgårdstrafik och kryssningsterminal för fartyg som är för höga för att gå under bron. Vid södra pylonerna kan en mindre marina anläggas som gästhamn och en kryssningshamn med över 400 meter kaj byggas med bortsprängd bergmassa från Oljebergets norra del. Kryssningspassagerare kan ta sig vidare in till stan genom att välja pendelbåtar eller Tvärbanan åt båda håll. En kryssningsterminal med full turistservice, museum, restaurang och café byggs i anknytning till kajen och en stadsdel med publikt utbud mot kajen, arbetsplatser och bostäder läggs längs med kajen och en bit in i det bortsprängda berget!

Här nedan ser ni beskrivningen av kartbilden:

Och här nedan ser ni det område som kan sprängas bort. Det kan se oroväckande mycket ut men sprängningarna görs i nivåer upp till bergskrönet mot stadsdelen Bergs gård för att kunna bygga fina terrasshus mot kajen. Grundkartan på Bergs gård är från Nacka kommun som la ut den i sin kommunsajt sent i våras. Circle K´s verksamhet fasas ut och området ska enligt avtalet stå tömd till år 2036. Förhoppningsvis går flytten snabbare och stadsdelen kan börja byggas i etapper samtidigt som bron byggs!
Vår profilskiss på "Oljeberget" med Bergs kryssningshamn och stadsdelen samt Nacka kommuns förslag på Bergs gård. Att jämföra med nedan:
Nackas ursprungliga skisser på "Oljeberget" Bergs gård. 
Vi jobbar just nu med fler illustrationer på hur själva området kan se ut och kommer snart att presentera de i bloggen och på våra Facebooksgrupper.

Kommentera gärna vad ni tycker om förslaget!


Österbrogruppen
2019-09-20


torsdag 18 april 2019

Brev till Nacka kommun

Brev till Nacka kommun

I februari var Österbrogruppen inbjudna av KD till Värmdö kommuns stadshus för ett infomöte om Österbron. De visade stort intresse och efter presentationen kom vi tillsammans fram att kommunerna Värmdö och Nacka skulle träffas för en diskussion om broförslaget som förhoppningsvis kan mynna ut i ett gemensam stöd för broförslaget! Värmdö har lovat hålla oss underrättade om när detta kommer att ske. Tills dess vill vi inte sitta med armarna i kors och vänta därför skickade jag ett mejl till Nacka kommun idag för att se om de fått förfrågan om mötet? Med tanke på att Trafikverket lagt ned Östlig förbindelse men ändå lämnat en sidodörr öppen för nya alternativ så undrar jag varför dessa kommuner inte agerar mer än vad de gjort hittills? Det tar alltså oändliga tidsintervaller i anspråk från utredning, analyser, politisk omtag och beslut till färdig bro så vi måste börja med arbetet nu så vi blir klara under vår levnadstid! Vad väntar ni på Mats?Bilden ovan: från Trafikverkets hemsida om utredningen av Östlig förbindelse. En viktig detalj är att de specifikt illustrerat Värtahamnen. Ja, Värtahamnen spelar nämligen en nyckelroll i vårt broförslag!


Bild nedan: epost till Nacka kommun daterad 2019-04-18 (Skärtorsdagen)

Mats Gerdau, om du läser detta så kontakta oss så fort du kan, vi behöver ta ett snack med varandra!

Österbrogruppen
2019-04-18


fredag 15 mars 2019

Österbron sedd från Lidingö

Nytt kollektivalternativ för Lidingöborna med Österbron!

Österbron sedd från Dalénum på Lidingö. Pendelbåtarna stannar här och en direktförbindelse med norra pylonens gästbrygga och pendelbåt-station kan korta ner Lidingöresenärernas restider in till stan då de kan byta till spårvagnen. Detta kan bli möjligt om Tvärbanan knyts ihop med Spårväg city. Åt andra hållet kan resenärerna komma till Gullmarsplan på 25 minuter utan fler byten än den vid Gästbryggans båtstation eller vid Bergs hamn (Södra pylonen). Att knyta an en ringled av kollektivtrafik är lika viktigt som Ringleden för bilarna!


Pendelbåten anländer Dalénums brygga.


En direktlinje mot Jarlaberg kan korta ner restiden mot Söderort än mer!

Gästbryggans pendelbåt-station (stjärnmarkerad) ligger med andra ord väldigt strategiskt till när det gäller byten inom kollektivtrafik med både båt och spårvagn och för cyklister från Lidingö kan restiden mot både Nacka och Södra Djurgården förkortas avsevärt! 


Här nedan kan ni se de olika alternativen som spårvägsbundna kollektiv-ringled kan se ut när Österbron byggts färdigt:


Österbrogruppen
2019-03-15


lördag 23 februari 2019

Om infomötet med KD i Värmdö

Om informationsmötet med KD i Värmdö kommunhus 21 feb 2019

Torsdagens möte med KD Värmdö, som arrangerade eventet, blev en lyckad och informativ föreställning. Vi fick bra och engagerande frågor och märkte att intresset för Österbron hos Värmdöpolitikerna är mycket stort! 
Värmdö kommun har ju allt att tjäna på att en Östlig förbindelse blir verklighet och när tunnelalternativet visar sig vara allt svårare och dyrare att genomföra blir brolösningen mer relevant och attraktiv. Vi kom faktiskt fram till att Värmdö- och Nackapolitiker tillsammans kan gå ihop i kampen om att förverkliga broalternativet!

Det fanns även representanter från Trafikverket som efter mötet ville träffa oss för ett mer genomgående och detaljerad informationsmöte. Vi ser fram emot detta möte och hoppas att vårt projekt äntligen får reaktion från myndigheten. 
Vi vet att Trafikverket just nu utreder ett beslut om vilken av tunnelvägarna fram till den djupa bergtunneln under Saltsjön skall väljas. Deras beslut ska vara klart till i höst och kommer vara vägledande för framtida politiska beslut om Östlig förbindelse. Därför är det viktigt för oss att hinna ikapp en likartad utredning med kostnadskalkyler och trafikanalyser för broalternativet innan omtag för förbindelsen tas.
Mer om detta kan ni läsa i Mitt i´s artikel från 3 feb, länk HÄR

För att få denna utredning i hamn söker vi därför ekonomisk stöd från företag och branschorganisationer som tror och anser att vårt förslag är bättre, billigare och därför mer trolig genomförbar än tunnelförslaget. Alla bidrag hjälper till i arbetet med att förverkliga projektet. Pengarna/donationer kan då användas till att marknadsföra förslaget för att nå bredare folkligt underlag, tekniska kostnadskalkyler, trafikanalyser och en informativ film med 3D-illustrationer över den framtida gestaltningen av Österbron.
Plusgirokontot till Österbroprojektet är: 915057-4 
Glöm inte att skriva vilka ni är och gärna förklara varför ni bidrar.

Österbrogruppen tackar på förhand alla er som hjärtligen stöder oss i vår broprojekt!  


Österbrogruppen
2019-02-23måndag 11 februari 2019

Värmdö bjuder in Österbrogruppen

Värmdö kommun har bjudit in Österbrogruppen för ett infomöte 21 feb.


Österbrogruppen
2019-02-11

torsdag 24 januari 2019

Koppling till de sydöstra kommunerna

Ett förslag till en sydöstlig förbindelse mellan Österbron och Tyresö-Haninge

Tyresö har drygt 47000 invånare, lika många som Lidingö. Idag har kommunen två förbindelser med resten av staden, Tyresövägen (motorväg) och Ältavägen. Vi föreslår en ny tvärförbindelse som kopplar till centrala Nacka och Österbron via Saltsjöbadsleden. Det skulle ge även Haninge kommun, med ytterligare 88000 invånare, en snabb och direkt förbindelse med Nacka och stadens norra delar. 


Båda vägalternativen går långt öster om Nackareservatet, men marken ägs av den af Petersénska fideikommissen, ett arrangemang som gör att marken inte får säljas. Regeringen kan dock välja att inte förlänga avtalet, som redan går på dispens.
Karta: Södertörnskommunerna

Länken kan ses som en del av Stockholms yttre ringled och ansluter till Tvärförbindelse Södertörn via den befintliga Gudöbroleden.


Österbrogruppen
2019-01-24

måndag 31 december 2018

Gott Nytt 2019

Österbrogruppen önskar våra följare ett Gott Nytt 2019!

Vi hoppas förstås att 2019 blir ett ännu bättre och progressivare år för vårt broprojekt. 
Tack till er som följt oss och som stöder denna för Stockholm så viktiga förbindelse för alla!

Träff med Trafikutskottet
Onsdagen 19 december hade vi ett givande och konstruktiv möte i Riksdagen med Anders Åkesson som är vice ordförande i Trafikutskottet och Riksdagsledamot för Centerpartiet. Han gillar vårt förslag och vi fick goda tips om hur vi kan gå vidare med projektet både politiskt och med stöd av branscherfarna samarbetspartners. Baserat på detta möte har vi därför börjat inrikta oss i en ny strukturering av lobbyarbetet med nya samverkande träffar där deltagare som kan ha ekonomiska- som ideologiska intressen kan mötas. 
Vi har nu lärt oss att Östlig förbindelse, vare sig det är genom tunnel eller bro, är en fråga som berör alla tre politiska planen; kommunalt, regionalt som riksplan, och därmed grund för ett riksintresse i sig och därmed kunna tas med i den Nationella planen för transportsystem. Under nästa år ska vi därför uppvakta såväl politiker från samtliga partier och Trafikverket samt även tunga aktörer inom byggsektorn för att forma en bas som kan leda fram till en utredning av projektet. Vi vill ju uppnå samma utgångsläge som bergtunneln har inför inledningen av nästa val!

Anders Åkesson (C) Riksdagsledamot

Med detta i bagaget vill vi önska ett fortsatt stöd från er och ett 
Gott Nytt År!


Österbrogruppen
2018-12-31