tisdag 4 september 2018

Landfästet på norra sidan

Hur ser landfästet ut på Hunduddssidan? Bron passerar över båtupplagsplatsen, intill Måseborgs båtklubbhus, och går sedan in i berget, där bilar och spårvagnar fortsätter i en tunnel under Norra Djurgården. Gång- och cykeltrafik ansluter till Hunduddsvägen.


Tunnelpåslaget blir inte större än en villatomt:
 
  
Båtupplagsplatsen kan fortsätta användas som tidigare. En del båtplatser får regnskydd under bron.

tisdag 28 augusti 2018

Österbron


Hej och välkommen till Österbrons hemsida!

Österbron är Yimbys förslag till Östlig förbindelse. Det är en förbindelse som inkluderar alla transportslag; gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik och där den 50 meter segelfria höjden gör det möjligt för färjetrafiken att passera. Det är också ett betydligt kostnadseffektivare förslag än tunnelalternativet. Hängbron över Saltsjön med två däck är framtagen som ett nytt ikon och turistattraktion för staden där även idrottsevenemang som Stockholm Marathon kan nyttja av dess vackra utsikt!
På denna hemsida/blogg kan du länka dig fram till alla detaljer du behöver veta om vårt förslag som gagnar alla, välkommen!

Österbrogruppen