måndag 11 februari 2019

Värmdö bjuder in Österbrogruppen

Värmdö kommun har bjudit in Österbrogruppen för ett infomöte 21 feb.


Österbrogruppen
2019-02-11

torsdag 24 januari 2019

Koppling till de sydöstra kommunerna

Ett förslag till en sydöstlig förbindelse mellan Österbron och Tyresö-Haninge

Tyresö har drygt 47000 invånare, lika många som Lidingö. Idag har kommunen två förbindelser med resten av staden, Tyresövägen (motorväg) och Ältavägen. Vi föreslår en ny tvärförbindelse som kopplar till centrala Nacka och Österbron via Saltsjöbadsleden. Det skulle ge även Haninge kommun, med ytterligare 88000 invånare, en snabb och direkt förbindelse med Nacka och stadens norra delar. 


Båda vägalternativen går långt öster om Nackareservatet, men marken ägs av den af Petersénska fideikommissen, ett arrangemang som gör att marken inte får säljas. Regeringen kan dock välja att inte förlänga avtalet, som redan går på dispens.
Karta: Södertörnskommunerna

Länken kan ses som en del av Stockholms yttre ringled och ansluter till Tvärförbindelse Södertörn via den befintliga Gudöbroleden.


Österbrogruppen
2019-01-24

måndag 31 december 2018

Gott Nytt 2019

Österbrogruppen önskar våra följare ett Gott Nytt 2019!

Vi hoppas förstås att 2019 blir ett ännu bättre och progressivare år för vårt broprojekt. 
Tack till er som följt oss och som stöder denna för Stockholm så viktiga förbindelse för alla!

Träff med Trafikutskottet
Onsdagen 19 december hade vi ett givande och konstruktiv möte i Riksdagen med Anders Åkesson som är vice ordförande i Trafikutskottet och Riksdagsledamot för Centerpartiet. Han gillar vårt förslag och vi fick goda tips om hur vi kan gå vidare med projektet både politiskt och med stöd av branscherfarna samarbetspartners. Baserat på detta möte har vi därför börjat inrikta oss i en ny strukturering av lobbyarbetet med nya samverkande träffar där deltagare som kan ha ekonomiska- som ideologiska intressen kan mötas. 
Vi har nu lärt oss att Östlig förbindelse, vare sig det är genom tunnel eller bro, är en fråga som berör alla tre politiska planen; kommunalt, regionalt som riksplan, och därmed grund för ett riksintresse i sig och därmed kunna tas med i den Nationella planen för transportsystem. Under nästa år ska vi därför uppvakta såväl politiker från samtliga partier och Trafikverket samt även tunga aktörer inom byggsektorn för att forma en bas som kan leda fram till en utredning av projektet. Vi vill ju uppnå samma utgångsläge som bergtunneln har inför inledningen av nästa val!

Anders Åkesson (C) Riksdagsledamot

Med detta i bagaget vill vi önska ett fortsatt stöd från er och ett 
Gott Nytt År!


Österbrogruppen
2018-12-31

onsdag 28 november 2018

Oljeberget ska bli bostäder

Oljeberget vigs åt bostäder 2036!
Illustration: Nacka kommun

Nacka har kommit överens med Circle K om en avveckling av oljedepån som innebär att den kommer att fasas ut till senast år 2036. Detta innebär också att säkerhetszonen för området tas bort, bostäder kan byggas och ger Österbron en större chans att byggas!  

Så här säger Mats Gerdau (M) om nyheten:
- Vi måste trygga området för vår kommande stadsutveckling. Med det här avtalet säkrar vi att cisternerna avvecklas, så att vi kan göra plats för nya fina bostäder. Det kommande området Bergs Gård kommer att ha milsvid utsikt över Stockholms inlopp och nära till den kommande tunnelbanan. 


Nättidningen Byggnyheter skriver på sin sajt om nyheten:

För Österbrons del är denna nyhet en stor lättnad och som kommer underlätta den fortsatta planeringen av projektet!

Österbrogruppen
2018-11-28

torsdag 15 november 2018

Transportföretagen

Frukostmöte om Östlig förbindelse med Transportföretagen

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen och inkluderar petroleum- och säkerhetsbranscherna. Organisationen driver på frågan om Östlig förbindelse och vi är tacksamma att ämnet upprätthålls så att det inte glöms bort fram till nästa val! De känner till vårt broförslag och har visat intresse för det. Österbrogruppen är bjuden till deras frukostseminarium 28 november

Nedan: medverkande under frukostmötet

Medverkande:
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka 
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholm
Magnus Jacobsson, riksdagsledamot (KD), trafikutskottet
Teres Lindberg, riksdagsledamot (S), trafikutskottet
Jimmy Ståhl, riksdagsledamot (SD), trafikutskottet
Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen

Moderator: Anders Josephsson, Transportföretagen 


Österbrogruppen
2018-11-15

fredag 2 november 2018

Finansiering av projektet

Finansieringsbidrag till Österbroprojektet!

Som jag skrev i det förra inlägget så går projektet in i ett nytt skede och därmed behöver vi finansieringsbidrag från allmänheten, såväl privatpersoner, företag som organisationer för att kunna driva och utveckla Österbroprojektet!
Vi behöver pengar för att få till en trafikanalys och professionell kostnadskalkyl så vi har siffror på att detta alternativ är billigare och bättre än tunnelalternativen!

Vi har öppnat ett plusgirokonto för detta ändamål, Österbroprojektet. Plusgirokonto: 915057-4
Bidra med en donation eller bli månadsgivare!
Vi har också Swish: 0733949090

Vi på Österbrogruppen tar tacksamt emot alla bidrag vi kan få!


Österbrogruppen
2018-11-02
torsdag 25 oktober 2018

Österbromingel 24 oktober

Österbromingel på Stadsliv 24 oktober 2018
Jerker Söderlind och Helena Olsson (Fastighetsägarna)


-Behövs det en bro? (Daniel Helldén Mp 2 oktober 2018)
-Behövdes stambanorna för hundra år sen? 
-Är det inte så att man skall se på möjligheterna också vid sidan av problemen? (Österbrogruppen)


Scen ur debattpanelen efter föreläsningen

Igår kväll hade vi ett spännande stadsmingel om Österbron där vi bjöd in intressanta personer från näringslivet, organisationer inom bygg-, infrastruktur- och samhällsbyggarsektorn, politiker samt representanter från cykelfrämjandet bland andra. Vår presentation baserades på den vi hade hos Sb-dagarna i Waterfront med tillägg på att vi nu ska driva projektet som en seriös och välorganiserad kraft inom infrastruktursatsningar. Det innebär att vi kommer söka samarbetspartners och finansiellt stöd för att få igenom trafikanalyser och kostnadskalkyler samt ersättning för den tid vi lägger ned på detta projekt. Responsen från mötet var mycket positivt och gav oss bekräftelse på att vi, trots det politiska träda-läget under denna kommande mandatperiod, är på rätt spår! Om fyra år ska vi ha en klar utredning av Österbron och vårt projekt ska vara med bland alternativen om Östlig förbindelse! Inom kort kommer vi att få ett plusgirokonto som ska få en egen sida i denna blogg.

Som en god symbolisk gest auktionerades vår inramade och signerade affisch på Österbron ut där pengarna kommer sättas in i vårt konto, som förutom de 600 kronorna vi fick in på Waterfront, skall utgöra början på den finansiella förverkligandet av Österbroprojektet! Hittills ligger högsta budet på 1000 Skr och vi har fram till tisdagen att få in fler bud innan vi stänger auktionen och utser vinnaren. Ni som vill buda på affischen (se bilderna nedan) kan kommentera i kommentarsfältet nedanför inlägget med namn och mejladress eller mejla till oss på de mejladresser som finns längs ned i bloggen under "Kontakt".
Tack för ert stöd!


    


Signaturerna från oss tre i ÖsterbrogruppenÖsterbrogruppen
2018-10-25