torsdag 18 oktober 2018

Ny politisk direktiv

Nya politisk direktiv när Mp går ihop med Alliansen i både landstings- och kommunfullmäktige!
 Landstingsfullmäktige till vänster och Rådssalen i Stadshuset till höger. Maktens boningar i Stockholmsregionen!

Som bekant blev det blågrönt hos kommunstyrelsen och landstinget och Daniel Helldén fick igenom flera av Miljöpartiets krav för en kompromiss. Bland dessa krav fanns det stora infrastrukturprojektet Östlig förbindelse som han vill lägga i träda hela mandatperioden ut. Han menar på att ingen utredning från kommunens sida bör ske angående något alternativ av detta projekt. Projektet som sådant är dock så pass stort att det handlar mer om en regional fråga än en  kommunal angelägenhet. I landstinget har Moderaterna under senaste året drivit frågan om Österleden väldigt hårt men har nu gett vika och ingått en kompromiss med Mp. 

Frågan är alltså hur det blir med vår Österbro? Har vi fyra år på oss att ordna en ordentlig utredning och kostnadskalkyl för vårt projekt även om det nu hamnat utanför politikens absoluta prioriteringar? 
Svaret är JA, det är nu vi har chansen att i lugn och ro arbeta oss fram till ett förverkligande av detta fantastiska projekt som Miljöpartiet borde fördjupa sig i för att förstå vidden av dess goda effekter för vår region!
2018-10-18
Österbrogruppen


  

onsdag 3 oktober 2018

Föreläsningen om Österbron

Föreläsningen om Österbron 
hos Samhällsbyggarna på Samhällsbyggardagarna i Stockholm Waterfront
2 okt 2018

Det var stort intresse för vår föreläsning om Österbron både innan och efter föredraget och salen fylldes av nyfikna åhörare från samhällsbyggarbranschen! Efter föreläsningen var det debattpanel med Jerker Söderlind och Daniel Helldén från Miljöpartiet i Stockholms kommun samt Lars Strömgren, Svensk Cykling. En av åhörarna tyckte att vi skulle starta en crowdfunding och gav själv projektet 200 Skr! 

Nedan: Martin Lindahl presenterar ossFler bilder från föreläsningen:Innan eventet avslutades fick vi ihop 600 SEK som startkapital till crowdfundingen!Österbrogruppen tackar Samhällsbyggarnas Jacob Fredholm, Sara Hasmaark och Martin Lindahl för denna inbjudan. Vi har knutit många nya kontakter och fått sympatisörer under dessa två intressanta dagar!

2018-10-03
Österbrogruppen

torsdag 27 september 2018

Österbron hos Samhällsbyggarna

Österbron hos Samhällsbyggarna i Waterfront!
2 oktober kl 12.15
Stockholm Waterfront Congress Centre

2018-09-27. Österbrogruppen, Mikael Grahn, Jerker Söderlind och Oscar Freyre, har blivit inbjudna att hålla föredrag om Österbron på deras event på Stockholms Waterfront Samhällbyggnadsdagarna 1 - 2 okt 2018.
Samhällsbyggarna är en branschöverbryggande ideell nätverksorganisation och förening med ca 5000 medlemmar. 
Eventet kommer fokusera på stora infrastrukturella projekt såsom Östlig förbindelse och därför är det en ära att vårt förslag fått en chans att nå ut med sitt budskap till det breda och etablerade branschfolket!

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre Nils Ericsson plan 4
Tid: 2 oktober kl 12.15

Info om föreläsarna och talarna på eventet: http://sbdagarna.se/talare/ 
Video på Youtube om eventet:  Samhällsbyggnadsdagarna
Österbrogruppen

tisdag 4 september 2018

Landfästet på norra sidan

Hur ser landfästet ut på Hunduddssidan? Bron passerar över båtupplagsplatsen, intill Måseborgs båtklubbhus, och går sedan in i berget, där bilar och spårvagnar fortsätter i en tunnel under Norra Djurgården. Gång- och cykeltrafik ansluter till Hunduddsvägen.


Tunnelpåslaget blir inte större än en villatomt:
 
  
Båtupplagsplatsen kan fortsätta användas som tidigare. En del båtplatser får regnskydd under bron.

tisdag 28 augusti 2018

Österbron


Hej och välkommen till Österbrons hemsida!

Österbron är Yimbys förslag till Östlig förbindelse. Det är en förbindelse som inkluderar alla transportslag; gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik och där den 50 meter segelfria höjden gör det möjligt för färjetrafiken att passera. Det är också ett betydligt kostnadseffektivare förslag än tunnelalternativet. Hängbron över Saltsjön med två däck är framtagen som ett nytt ikon och turistattraktion för staden där även idrottsevenemang som Stockholm Marathon kan nyttja av dess vackra utsikt!
På denna hemsida/blogg kan du länka dig fram till alla detaljer du behöver veta om vårt förslag som gagnar alla, välkommen!

Österbrogruppen