Österbrons design

Österbrons design och utformning:
Stockholms Golden Gate! Våra inspirationskällor är Rainbow Bridge i Tokyo och Verrazano Narrows Bridge i New York. Båda dessa broar är dubbeldäckade och Rainbow Bridge har även tågtrafik. 
Lite design- och teknisk fakta om Österbron:


Brons totala längd är drygt 1600 meter (motsvarande Västerbron inkl anslutningsbro över Rålambshovsparken). Längden på brospannet blir en avvägning mellan byggpris och höjd på pylonerna:
Med ett spann på 400 meter blir pylonhöjden 110 m (exkl spiror) och de norra pylonerna grundläggs på ca 25 meters vattendjup
Med 500 meters spann blir pylonerna 120 m och djupet ca 20 meter
Med 625 meters spann blir pylonerna 135 m och djupet ca 15 meterPylonernas design. Spirorna är inspirerade från Stadshusets spiror exklusive kronorna.
Denna design är den vi använder just nu (alternativ 2). 
Bropylonerna är ca 135 meter höga inklusive spirorna (120 m utan), djupet blir då ca 20 meter och spannet 500 meter.

Österbron sedd från Västerbron:


Copyrights: ÖsterbrogruppenInga kommentarer:

Skicka en kommentar