torsdag 24 januari 2019

Koppling till de sydöstra kommunerna

Ett förslag till en sydöstlig förbindelse mellan Österbron och Tyresö-Haninge

Tyresö har drygt 47000 invånare, lika många som Lidingö. Idag har kommunen två förbindelser med resten av staden, Tyresövägen (motorväg) och Ältavägen. Vi föreslår en ny tvärförbindelse som kopplar till centrala Nacka och Österbron via Saltsjöbadsleden. Det skulle ge även Haninge kommun, med ytterligare 88000 invånare, en snabb och direkt förbindelse med Nacka och stadens norra delar. 


Båda vägalternativen går långt öster om Nackareservatet, men marken ägs av den af Petersénska fideikommissen, ett arrangemang som gör att marken inte får säljas. Regeringen kan dock välja att inte förlänga avtalet, som redan går på dispens.
Karta: Södertörnskommunerna

Länken kan ses som en del av Stockholms yttre ringled och ansluter till Tvärförbindelse Södertörn via den befintliga Gudöbroleden.


Österbrogruppen
2019-01-24