Liknande broar

Det finns flera broar ute i världen som har stått som förebild och inspirationskälla för Österbron. En av dem är Tokyo Rainbow Bridge, en hängbro med två däck där mittenfilerna är reserverade för kollektivtrafik (monorail). Dimensionerna är ungefär desamma som Österbron.

Foton: Mikael Grahn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar