Enkät om Österbron

Enkät om Österbron
Vi vill att vårt broförslag utreds av Trafikverket inför ett omtag av Östlig förbindelse!
Här nedan är frågorna vi ställt till våra politiker. 
Om du är politiker eller på annat sätt behörig/engagerad person inom trafik- eller näringslivssektorn får du gärna svara på enkäten också genom att skriva i kommentarsfältet. (O.b.s Googlekonto krävs) 
eller mejla till någon av de angivna e-postadresserna nedan. 
Tusen tack för din hjälp!


ENKÄT OM ÖSTERBRON
Frågan om en östlig förbindelse i Stockholm har åter blivit aktuell. Syftet är att skapa en kortare, snabbare och enklare vägförbindelse mellan norr och söder samt att minska trafiken i innerstaden. Tre olika tekniska förslag finns: en tunnel på 129 meters djup under Saltsjön, en sänktunnel på 46 meters djup samt Österbron, en högbro av samma typ som Golden Gate-bron i San Francisco, med 50 meter segelfri höjd. För en kort introduktion, se denna länk: http://www.yimby.se/2016/06/osterbron-en-ostlig-forbi_3833.html
Förslaget har tagits fram av personer verksamma inom organisationen Yimby, Yes in my back yard. Vi har även en facebook-sida: www.facebook.com/osterbron
Vi genomför nu en enkät om detta alternativ. Vi skulle uppskatta om du/ni kan besvara följande 4 frågor och maila svaret till: osterbrongruppen@gmail.com Vi avser att redovisa svaren löpande på vår blogg.
ENKÄTFRÅGOR:
1) Menar ni att en ordentlig utredning av Österbrons ekonomi, teknik, trafik- och miljöeffekter bör göras innan beslut tas om en östlig förbindelse?
2) Menar ni att Österbron som byggnadsverk skulle kunna vara till fördel för Stockholmsregionens varumärke, turism, identitet och arkitektur?
3) Kommer ni att agera för att alternativet Österbron kommer upp på den politiska agendan under den kommande mandatperioden?
4) Vilka typer av trafikslag menar ni bör kunna begagna sig av en östlig förbindelse – välj ett av alternativen:
            a) bil och buss
            b) bil, buss, spår
            c) bil, buss, spår, cykel
            d) bil, buss, spår, cykel, gångtrafik
Här är länk till en PDF-fil som går att printa: Österbrorapporten
Länk till hemsidan: www.osterbron.se
Oscar Freyre: 070-747 39 35, oscar.freyre@yahoo.se
Mikael Grahn: 076-933 05 69, mikael.grahn@gmail.se
Jerker Söderlind: 0733-94 90 90 jerker.soderlind@stadslivab.se

Jerker Söderlind
 
Arkitekt SAR/MSA, Tekn. Dr. Journalist JHS
Stadsliv AB
Svartmangatan 21
111 29 Stockholm, Gamla Stan
www.stadslivab.se
Mail: jerker.soderlind@stadslivab.se
Mobil: +46 (0) 733 94 90 90

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar