torsdag 15 november 2018

Transportföretagen

Frukostmöte om Östlig förbindelse med Transportföretagen

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen och inkluderar petroleum- och säkerhetsbranscherna. Organisationen driver på frågan om Östlig förbindelse och vi är tacksamma att ämnet upprätthålls så att det inte glöms bort fram till nästa val! De känner till vårt broförslag och har visat intresse för det. Österbrogruppen är bjuden till deras frukostseminarium 28 november

Nedan: medverkande under frukostmötet

Medverkande:
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka 
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholm
Magnus Jacobsson, riksdagsledamot (KD), trafikutskottet
Teres Lindberg, riksdagsledamot (S), trafikutskottet
Jimmy Ståhl, riksdagsledamot (SD), trafikutskottet
Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen

Moderator: Anders Josephsson, Transportföretagen 


Österbrogruppen
2018-11-15

fredag 2 november 2018

Finansiering av projektet

Finansieringsbidrag till Österbroprojektet!

Som jag skrev i det förra inlägget så går projektet in i ett nytt skede och därmed behöver vi finansieringsbidrag från allmänheten, såväl privatpersoner, företag som organisationer för att kunna driva och utveckla Österbroprojektet!
Vi behöver pengar för att få till en trafikanalys och professionell kostnadskalkyl så vi har siffror på att detta alternativ är billigare och bättre än tunnelalternativen!

Vi har öppnat ett plusgirokonto för detta ändamål, Österbroprojektet. Plusgirokonto: 915057-4
Bidra med en donation eller bli månadsgivare!
Vi har också Swish: 0733949090

Vi på Österbrogruppen tar tacksamt emot alla bidrag vi kan få!


Österbrogruppen
2018-11-02