torsdag 18 oktober 2018

Ny politisk direktiv

Nya politisk direktiv när Mp går ihop med Alliansen i både landstings- och kommunfullmäktige!
 Landstingsfullmäktige till vänster och Rådssalen i Stadshuset till höger. Maktens boningar i Stockholmsregionen!

Som bekant blev det blågrönt hos kommunstyrelsen och landstinget och Daniel Helldén fick igenom flera av Miljöpartiets krav för en kompromiss. Bland dessa krav fanns det stora infrastrukturprojektet Östlig förbindelse som han vill lägga i träda hela mandatperioden ut. Han menar på att ingen utredning från kommunens sida bör ske angående något alternativ av detta projekt. Projektet som sådant är dock så pass stort att det handlar mer om en regional fråga än en  kommunal angelägenhet. I landstinget har Moderaterna under senaste året drivit frågan om Österleden väldigt hårt men har nu gett vika och ingått en kompromiss med Mp. 

Frågan är alltså hur det blir med vår Österbro? Har vi fyra år på oss att ordna en ordentlig utredning och kostnadskalkyl för vårt projekt även om det nu hamnat utanför politikens absoluta prioriteringar? 
Svaret är JA, det är nu vi har chansen att i lugn och ro arbeta oss fram till ett förverkligande av detta fantastiska projekt som Miljöpartiet borde fördjupa sig i för att förstå vidden av dess goda effekter för vår region!
2018-10-18
Österbrogruppen


  

onsdag 3 oktober 2018

Föreläsningen om Österbron

Föreläsningen om Österbron 
hos Samhällsbyggarna på Samhällsbyggardagarna i Stockholm Waterfront
2 okt 2018

Det var stort intresse för vår föreläsning om Österbron både innan och efter föredraget och salen fylldes av nyfikna åhörare från samhällsbyggarbranschen! Efter föreläsningen var det debattpanel med Jerker Söderlind och Daniel Helldén från Miljöpartiet i Stockholms kommun samt Lars Strömgren, Svensk Cykling. En av åhörarna tyckte att vi skulle starta en crowdfunding och gav själv projektet 200 Skr! 

Nedan: Martin Lindahl presenterar ossFler bilder från föreläsningen:Innan eventet avslutades fick vi ihop 600 SEK som startkapital till crowdfundingen!Österbrogruppen tackar Samhällsbyggarnas Jacob Fredholm, Sara Hasmaark och Martin Lindahl för denna inbjudan. Vi har knutit många nya kontakter och fått sympatisörer under dessa två intressanta dagar!

2018-10-03
Österbrogruppen