torsdag 25 oktober 2018

Österbromingel 24 oktober

Österbromingel på Stadsliv 24 oktober 2018
Jerker Söderlind och Helena Olsson (Fastighetsägarna)


-Behövs det en bro? (Daniel Helldén Mp 2 oktober 2018)
-Behövdes stambanorna för hundra år sen? 
-Är det inte så att man skall se på möjligheterna också vid sidan av problemen? (Österbrogruppen)


Scen ur debattpanelen efter föreläsningen

Igår kväll hade vi ett spännande stadsmingel om Österbron där vi bjöd in intressanta personer från näringslivet, organisationer inom bygg-, infrastruktur- och samhällsbyggarsektorn, politiker samt representanter från cykelfrämjandet bland andra. Vår presentation baserades på den vi hade hos Sb-dagarna i Waterfront med tillägg på att vi nu ska driva projektet som en seriös och välorganiserad kraft inom infrastruktursatsningar. Det innebär att vi kommer söka samarbetspartners och finansiellt stöd för att få igenom trafikanalyser och kostnadskalkyler samt ersättning för den tid vi lägger ned på detta projekt. Responsen från mötet var mycket positivt och gav oss bekräftelse på att vi, trots det politiska träda-läget under denna kommande mandatperiod, är på rätt spår! Om fyra år ska vi ha en klar utredning av Österbron och vårt projekt ska vara med bland alternativen om Östlig förbindelse! Inom kort kommer vi att få ett plusgirokonto som ska få en egen sida i denna blogg.

Som en god symbolisk gest auktionerades vår inramade och signerade affisch på Österbron ut där pengarna kommer sättas in i vårt konto, som förutom de 600 kronorna vi fick in på Waterfront, skall utgöra början på den finansiella förverkligandet av Österbroprojektet! Hittills ligger högsta budet på 1000 Skr och vi har fram till tisdagen att få in fler bud innan vi stänger auktionen och utser vinnaren. Ni som vill buda på affischen (se bilderna nedan) kan kommentera i kommentarsfältet nedanför inlägget med namn och mejladress eller mejla till oss på de mejladresser som finns längs ned i bloggen under "Kontakt".
Tack för ert stöd!


    


Signaturerna från oss tre i ÖsterbrogruppenÖsterbrogruppen
2018-10-25


torsdag 18 oktober 2018

Nya politiska direktiv

Nya politiska direktiv när Mp går ihop med Alliansen i både landstings- och kommunfullmäktige!
 Landstingsfullmäktige till vänster och Rådssalen i Stadshuset till höger. Maktens boningar i Stockholmsregionen!

Som bekant blev det blågrönt hos kommunstyrelsen och landstinget och Daniel Helldén fick igenom flera av Miljöpartiets krav för en kompromiss. Bland dessa krav fanns det stora infrastrukturprojektet Östlig förbindelse som han vill lägga i träda hela mandatperioden ut. Han menar att ingen utredning från kommunens sida bör ske angående något alternativ av detta projekt. Projektet som sådant är dock så pass stort att det handlar mer om en regional fråga än en kommunal angelägenhet. I landstinget har Moderaterna under senaste året drivit frågan om Österleden väldigt hårt men har nu gett vika och ingått en kompromiss med Mp. 

Frågan är alltså hur det blir med vår Österbro? Har vi fyra år på oss att ordna en ordentlig utredning och kostnadskalkyl för vårt projekt även om det nu hamnat utanför politikens absoluta prioriteringar? 
Svaret är JA, det är nu vi har chansen att i lugn och ro arbeta oss fram till ett förverkligande av projektet.
2018-10-18
Österbrogruppen


  

onsdag 3 oktober 2018

Föreläsningen om Österbron

Föreläsningen om Österbron 
hos Samhällsbyggarna på Samhällsbyggardagarna i Stockholm Waterfront
2 okt 2018

Det var stort intresse för vår föreläsning om Österbron både innan och efter föredraget och salen fylldes av nyfikna åhörare från samhällsbyggarbranschen! Efter föreläsningen var det debattpanel med Jerker Söderlind och Daniel Helldén från Miljöpartiet i Stockholms kommun samt Lars Strömgren, Svensk Cykling. En av åhörarna tyckte att vi skulle starta en crowdfunding och gav själv projektet 200 Skr! 

Nedan: Martin Lindahl presenterar ossFler bilder från föreläsningen:Innan eventet avslutades fick vi ihop 600 SEK som startkapital till crowdfundingen!Österbrogruppen tackar Samhällsbyggarnas Jacob Fredholm, Sara Hasmaark och Martin Lindahl för denna inbjudan. Vi har knutit många nya kontakter och fått sympatisörer under dessa två intressanta dagar!

2018-10-03
Österbrogruppen