Samverkan med staden

Samverkan med stadens visioner och stadsplaner

Moderaternas vision av Loudden som presenterades tillsammans med arkitektbyrån Utopia hösten 2016. För Österbron är detta en mycket intressant stadsutveckling då Louddens strandlinje kan utvecklas till en kryssningshamn för de större fartygen som inte kan passera under bron. Tillsammans med Frihamnen och Bergs oljehamn är dessa visioner avgörande för Österbrons förverkligande! 


Nedan: vår vision av hur Stadsgården skulle kunna te sig efter det att Österbron byggts. Motorleden omvandlas till en gata, allé eller boulevard kantad med kulturell verksamhet, caféer och restauranger samt nya kajer för Skärgårdsbåtarna. Färjeterminalerna för Finlandskryssarna kan samverka och Masthamnen kan göras till en intressant ny stadsdel.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar