torsdag 31 oktober 2019

Artikel om Österbron i Nordisk Infrastruktur

Artikeln om "Österbron blir inte bara en transportsträcka" kom med i nättidningen Nordisk Infrastruktur nr 5 2019

Artikelns första sida på sid 68


Artikelns andra sida på sid 69

Klicka gärna på bilderna för en bättre upplösning.

I augusti i år skrev jag en artikel om Österbron för Samhällsbyggarbloggen. 
Den handlade om att vårt förslag Österbron inte bara blir en transportsträcka utan så mycket mer än så. En bro som gagnar både staden och dess invånare men även turismen! I slutet på september kontaktades jag av tidningen Dagens Näringslivs chefredaktör för Infrastruktur-delen som undrade om de fick publicera artikeln. Sedan hade vi en bra utbyteskonversation under några veckor och som mynnade i denna artikel, som kom ut i måndags och i deras tidning Nordisk Infrastruktur Nr 5 för 2019. Efter flera mejlkonversationer kom vi fram till att detta projekt är alldeles för viktig för att inte följas upp så även en fortsättning av processen om Österbron lär följas upp av tidningen!

Som ni alla vet är det viktigt för vårt förslag att spridas till allmänheten och till så många intressenter i byggsektorn som möjligt. Detta för att berörda myndigheter inte ska kunna säga att de inte "kände till" förslaget och för att skapa opinion samt konkurrenskraftig alternativ till det utredda tunnelförslaget.
Rent politiskt ligger Östlig förbindelse i träda men hos folket kokar intresset för att detta infrastrukturprojekt ska komma igång och förverkligas. När det väl blir dags för omtag skall då Österbron ligga i allas läppar och en självklar utredning av bron finnas på plats så att politikerna kan välja vilket alternativ man ska välja. Ju mer väljarna känner till vårt förslag desto starkare blir trycket för de ansvariga att ta med broalternativet som ett jämspelt rival!

Här är länken till artikeln i sin helhet: Nordisk Infrastruktur
Sidorna 68 och 69

P.s. om ni får svårt att läsa texten från bilderna så kommer artikeln att även visas på nätsajten Dagens Näringslivs Infrastrukturdelen inom kort!


Österbrogruppen
2019-10-31