FAQ

FAQ: Frågor och svar om Österbron

1. Varför är en bro bättre än en tunnel?
Billigare, vackrare, bättre för cykel- och gångtrafiken, turistvänligare och går fortare att bygga!
2. Hur påverkas färjetrafiken?
Alla reguljära färjor kan passera. De största kryssningsfartygen får angöra Frihamnen och/eller en ny eventuell kryssningshamn vid Bergs gård.
3. Vad skulle det kosta?
Med stor sannolikhet betydligt billigare än tunnelalternativet. Det är enklare att kostnadsberäkna en bro än en rekorddjup tunnel (kom ihåg Hallandsåsen).
4. Hur påverkas Nationalstadsparken?
Praktiskt taget inte alls, bortsett från ett område stort som en villatomt. Norra Djurgården blir också tillgängligare för alla.
5. Vore det inte bättre med en förbindelse för endast kollektivtrafiken?
Vi vill ha med alla trafikslag! Bilarna får en ”tunnel i luften” som gör att de varken syns eller hörs.
6. Varför spårvagn?
Det går bra att köra buss (t ex BRT i egna filer) på bron också, om man vill. Det går också bra att ha BRT på själva spåret.
7. Hur mycket kortas trafiken ned för Nacka-/Värmdöborna jämfört med en tunnel?
Fem kilometer kortare väg för 90-95% av Nackaborna och 100% av Värmdöborna. En km längre för övriga.
8. Kommer det här förslaget försena en Östlig förbindelse?
Ett bättre och billigare förslag gör det lättare för politiker att enas.
8. Vad blir miljöeffekterna?
Kollektiv- och cykeltrafiken gynnas eftersom färre behöver åka bil (tänk elcykel).


1 kommentar:

  1. En hel del personliga värderingar, vackrare, tursitvänligare mm. Hur många turister passerar där idag tänker "vad vackert det skulle vara med en bro här"....

    SvaraRadera