Kartor

Översiktskarta över brons sträckning, inklusive tunnlarna under Gärdet och Jarlaberg 

Jämförelse med tunnellösningen (violett)
 

Cykellederna (läs mer här)

Detaljkarta över södra brofästet och tunnlarna under Jarlaberg (orange). Bebyggelse i brunt är enligt Nacka kommuns översiktsplan.

Detaljkarta över norra brofästet och påslaget (rött) för Gärdestunneln (orange). Blått är gång- och cykelväg, med befintliga Hunduddsvägen i bildens överkant.


Satellitbild av samma


Avståndsjämförelse. Nacka- och Värmdöbor får 5 km närmare...

...medan övriga får 1 km längre, men slipper bensinslukande backar. Läs mer här.


Gästhamnen (läs mer här)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar