Dubbeldäckad hängbro

En dubbeldäckad hängbro

Österbron är till för alla trafikslag, både gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 
Biltrafiken kapslas in i en ljudisolerad "tunnel i luften"* medan det övre däcket reserveras för gång- och cykeltrafik samt gräsbelagda spårvägsspår.
Fotgängare kan dessutom utnyttja de väderskyddade gångbanorna i det undre planet.

Två smala filer på överdäcket kan förses med hastighetsdämpande åtgärder och upplåtas åt 30-trafik, t ex turistbussar, som då får magnifik utsikt mot staden och skärgården. 
  Inkapslingen skyddar omgivningen från buller och avgaser och har fönstergluggar som släpper in ljus och skyddar mot regn och snö. Den vinklade ytterväggen kan utrustas med solceller som genererar ström till hissar och belysning.

Båda planen har anslutning till hissarna som leder ner till bryggan vid Blockhusudden. En promenad mellan Jarlaberg och Djurgården tar en kvart inklusive hissresan.

* enligt förslag av Yimbys Daniel Oliviusson.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar