Kryssningstrafik och turism

Hur påverkas kryssningstrafiken och turismen med Österbron?

Brons segelfria höjd är 50 meter. De högsta Finlandsfärjorna når upp till 45 meter i höjd. Det är bara de allra största kryssningsfartygen, de som kan komma in i Stockholms skärgård vill säga, som inte kan ta sig under bron. 

Därför föreslår vi en ny kaj som kan ersätta den i Masthamnen. Den kan ligga i Frihamnen:


...eller nedanför Bergs gårds oljedepå, som ska läggas ned enligt Nacka kommuns översiktsplan. Där finns redan en lastkaj som kan byggas ut och få en ny modern färjeterminal:
Turisterna får bekväm anslutning till Tvärbanan via en hiss upp till stationen på bron (Södra pylonhissen), och kajen har även plats för pendelbåtar mot Gamla stan. Den nya stadsdelen Bergs gård kan utvecklas med fokus på turism och nöjesliv och slippa ödet att bli ännu en sömnig förort.


Bergs kryssningshamn, målad visionsbild.



Bild på Södra pylonhissen och spårvägsstationen. 



Eldrivna båtar för upp till 80 passagerare drivs just nu av Vasakronan med fartyget E/S Movitz och fler fartyg är på gång. Se Green City Ferries hemsida för mer information om elbåtar.



Österbrogruppen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar