Tunnlarna

Österbroförbindelsen går i tunnel under Nationalstadsparken och påverkar inte Gärdet eller Djurgården. Gärdestunneln blir 5 km lång och ansluter till Norra Länken. Det är ungefär samma sträckning som i tunnelalternativet, men vi föreslår att på- och avfarterna mot Lindarängsvägen och Ropsten utgår och ersätts av en enda mot trafikplatsen i Värtan. 
  
Österbroförbindelsens tunnelsträckor

På Nackasidan delas tunneln i två (västra och östra Jarlabergstunneln). Den västra ansluter till Värmdövägen västerut vid Nacka Forum och den östra till den blivande rondellen vid Skvaltans trafikplats. Nacka kommun avser att flytta Värmdövägen norrut i samband med överdäckningen och anslutningarna kan därför byggas utan att störa trafiken. Bygget kan samordnas med tunnelbanebygget och samma arbetstunnlar och etableringsytor kan användas.

Jarlabergstunnlarna 

På norra sidan fortsätter brons “tunnel i luften” vidare mot Norra Länken, parallellt med spårvägstunneln.

 
Tunnelpåslaget vid Hundudden

Förslag till koppling mot Norra Länken (blått = befintligt)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar