Kollektivtrafiken

Det är viktigt att satsa på kollektivtrafiken! Österbron öppnar upp för nya förbindelser, både buss och spårväg.
Spårvägen löper på egen banvall på det övre brodäcket. Stationerna ligger i ytläge där de blir både tillgängligare och billigare att bygga än djupa bergrumsstationer. Ovan syns station Bergs gård, som kan bidra till att göra Oljeberget till en tät och levande stadsdel genom innerstadsmässig nivå på exploateringen.

Österbron kan bli den saknade länken i Tvärbanans ring runt staden. Här är några möjliga sträckningar som knyter ihop ringen:

Ett förslag till dragning av Tvärbanan mellan Sickla och Österbron via Nacka centrum. Kartan är baserad på översiktsplanen som Nacka kommun har tagit fram.


Ett annat förslag på spårbunden kollektivtrafik genom Österbron kan ske via Saltsjöbanan enligt kartan nedan. Idén är då att knyta samman med tunnelbanan i Nacka C.  (klicka på bilden för större upplösning):

Så här skulle man kunna bygga station Bergs gård. Stationen ligger ovanpå den korta bron mellan huvudbron och Jarlabergstunnlarna och är sammanbyggd med brons besökscentrum. Stationstaket tjänar som grön park och som promenadväg mellan Jarlaberg och stationen.

Även nya busslinjer mellan Nacka/Värmdö och Lidingö/Danderyd/Täby går att dra via bron. På brons övre däck tillåts turistbussar i låg fart och eldrivna lokalbussar som kan gå mellan Nacka och norra innerstaden, taxi och utryckningsfordon.
 

Kollektiv ringled
Kartan visar Storstockholms kollektiva spårnät. Österbrons placering möjliggör en framtida kollektiv spårbunden ringled med stans bästa utsikt på köpet! Klicka på bilden för bättre upplösning. 


Möjligheterna till en kollektiv ringled längs Storstockholms östra delar kan förverkligas genom Österbrons dubbeldäckade konstruktion. En spårvägsförbindelse via bron mellan norr och söder kan knyta ihop kollektiva knutpunkter från Saltsjöbanan till pendeltåget vid Solna station. Där emellan angörs bytesmöjligheter med Roslagsbanan, tunnelbanan samt Lidingöbanan vid Ropsten, en gemensam spårväg med den planerade Spårväg City fram till Lindarängsv eller Frihamnen och i Nacka Centrum med den nya tunnelbanan. Spårvägen fortsätter sedan till Sickla station där den anknyts med den befintliga Tvärbanan och Saltsjöbanan. En avstickare till Saltsjöbanan kan även göras tidigare strax söder om Nacka C. Det möjliggör smidigare resa för passagerare från östra Nacka. 


Om bara den politiska viljan finns så öppnar sig möjligheterna för hundratusentals stockholmare att förkorta sina arbetsresor och närma sig varandra. Österbron är en östlig förbindelse för ALLA!


Österbrogruppen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar