torsdag 24 februari 2022

Den segelfria höjden för Österbron

Den segelfria höjden för Österbron är 50 meter.

Det räcker nu återigen för samtliga finlandsfärjor att passera under bron!

Beskärning av södra delen av Österbron med Viking Lines nya fartyg "Viking Glory" 46 meter hög.

Då Viking Grace tog bort sin rotorsegel i maj förra året finns nu inga färjor som begränsas av Österbrons segelfria höjd. Samtidigt som Nynäshamn tar upp konkurrensen om kryssningstrafiken med Stockholm finns det relevant fog för att utveckla hamnen i Stockholm. Både Frihamnen och Värtahamnen genomgår nu en omvandling till mer anpassning för kryssningsturism men vi har även mer plats på Loudden och via vårt eget förslag på ny kryssningsterminal på Bergs gård (nedanför Bergs oljedepå). Kryssningshamnen skulle även kunna ha pendelbåtsstationer och en attraktiv publikt kajanläggning längs dess strandlinje.
Österbron skulle helt enkelt kunna påskynda utvecklingen av kryssningsturismen till Stockholm!


Österbrogruppen
2022-02-24

 

tisdag 18 januari 2022

Kollektiv ringled via Österbron

 Den kollektiva ringleden

via Österbron

Kartan visar Storstockholms kollektiva spårnät. Österbrons placering möjliggör en framtida kollektiv spårbunden ringled med stans bästa utsikt på köpet! Klicka på bilden för bättre upplösning.


Vi har påpekat detta förr men gör det gärna igen!

Möjligheterna till en kollektiv ringled längs Storstockholms östra delar kan förverkligas genom Österbrons dubbeldäckade konstruktion. En spårvägsförbindelse via bron mellan norr och söder kan knyta ihop kollektiva knutpunkter från Saltsjöbanan till pendeltåget vid Solna station. Där emellan angörs bytesmöjligheter med Roslagsbanan, tunnelbanan samt Lidingöbanan vid Ropsten, en gemensam spårväg med den planerade Spårväg City fram till Lindarängsv eller Frihamnen och i Nacka Centrum med den nya tunnelbanan. Spårvägen fortsätter sedan till Sickla station där den anknyts med den befintliga Tvärbanan och Saltsjöbanan. En avstickare till Saltsjöbanan kan även göras tidigare strax söder om Nacka C. Det möjliggör smidigare resa för passagerare från östra Nacka. 


Om bara den politiska viljan finns så öppnar sig möjligheterna för hundratusentals stockholmare att förkorta sina arbetsresor och närma sig varandra. Österbron är en östlig förbindelse för ALLA!


Österbrogruppen

2022-01-18