fredag 14 oktober 2022

Österbron efter valet 2022

 Österbron efter valet 2022

Kommer östlig förbindelse väckas till liv igen?

Österbron som sista pusselbiten för ringleden?


Idag presenterade Kristersson den nya regeringen och därmed går vi in i en ny mandatperiod. Nu undrar vi på Österbrogruppen om östlig förbindelse kommer dammas av för att aktualiseras på nytt? Efter förra valet lades projektet på is trots att det fanns en stor efterfråga på att bygga den sista pusselbiten i Stockholms ringled. Denna fråga är stor nog att rymmas i de tre politiska nivåerna riks, regionalt och kommunalt. 
På riksnivå hoppas vi att Trafikutskottet tar sig en titt på projekt östlig förbindelse igen, för att kunna lyfta fram frågan för Riksdagen. Nedan finns det en förteckning på Trafiksutskottets nya ledamöter. Är det någon här som har kontakt med någon av dessa för en presentation av vårt alternativa och billigare och vackrare förslag? Kontakta gärna oss här på Österbrogruppens mejladress: silver.creations@yahoo.seÖvriga ledamöter i Trafikutskottet:
Gunilla Svantorp (S)
Maria Stockhaus (M)
Mattias Ottosson (S)
Jimmy Ståhl (SD)
Åsa Karlsson (S)
Sten Bergheden (M)
Kadir Kasirga (S)
Helena Gellerman (L)
Carina Ödebrink (S)
Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Linda Westerlund (V)
Magnus Oscarsson (KD)
Oskar Svärd (M)
Daniel Helldén (Mp)
Johanna Rantsi (M)
Patrick Jönsson (SD)

Österbron går nu vidare in i sin tredje valperiod och för er som vill se denna bro förverkligas har nu chansen att stödja och hjälpa oss genom att sprida budskapet!

Som avstamp för vidare arbete har vi öppet hus om Österbron och lite annat fredagen 25 nov kl 18.00 på Svartmang 21.
 
Hör gärna av er om ni kommer så att vi vet vad vi ska handla, vi bjuder på lite dryck och tilltugg! 

Ni är hjärtligt välkomna!

Österbrogruppen
2022-10-14


torsdag 24 februari 2022

Den segelfria höjden för Österbron

Den segelfria höjden för Österbron är 50 meter.

Det räcker för att samtliga finlandsfärjor ska kunna passera under bron!

Beskärning av södra delen av Österbron med Viking Lines nya fartyg "Viking Glory" 46 meter hög.

Då Viking Grace tog bort sin rotorsegel i maj förra året finns nu inga färjor som begränsas av Österbrons segelfria höjd. Samtidigt som Nynäshamn tar upp konkurrensen om kryssningstrafiken med Stockholm finns det relevant fog för att utveckla hamnen i Stockholm. Både Frihamnen och Värtahamnen genomgår nu en omvandling till mer anpassning för kryssningsturism men vi har även mer plats på Loudden och via vårt eget förslag på ny kryssningsterminal på Bergs gård (nedanför Bergs oljedepå). Kryssningshamnen skulle även kunna ha pendelbåtsstationer och en attraktiv publikt kajanläggning längs dess strandlinje.
Österbron skulle helt enkelt kunna påskynda utvecklingen av kryssningsturismen till Stockholm!


Österbrogruppen
2022-02-24

 

tisdag 18 januari 2022

Kollektiv ringled via Österbron

 Den kollektiva ringleden

via Österbron

Kartan visar Storstockholms kollektiva spårnät. Österbrons placering möjliggör en framtida kollektiv spårbunden ringled med stans bästa utsikt på köpet! Klicka på bilden för bättre upplösning.


Vi har påpekat detta förr men gör det gärna igen!

Möjligheterna till en kollektiv ringled längs Storstockholms östra delar kan förverkligas genom Österbrons dubbeldäckade konstruktion. En spårvägsförbindelse via bron mellan norr och söder kan knyta ihop kollektiva knutpunkter från Saltsjöbanan till pendeltåget vid Solna station. Där emellan angörs bytesmöjligheter med Roslagsbanan, tunnelbanan samt Lidingöbanan vid Ropsten, en gemensam spårväg med den planerade Spårväg City fram till Lindarängsv eller Frihamnen och i Nacka Centrum med den nya tunnelbanan. Spårvägen fortsätter sedan till Sickla station där den anknyts med den befintliga Tvärbanan och Saltsjöbanan. En avstickare till Saltsjöbanan kan även göras tidigare strax söder om Nacka C. Det möjliggör smidigare resa för passagerare från östra Nacka. 


Om bara den politiska viljan finns så öppnar sig möjligheterna för hundratusentals stockholmare att förkorta sina arbetsresor och närma sig varandra. Österbron är en östlig förbindelse för ALLA!


Österbrogruppen

2022-01-18