torsdag 24 februari 2022

Den segelfria höjden för Österbron

Den segelfria höjden för Österbron är 50 meter.

Det räcker för att samtliga finlandsfärjor ska kunna passera under bron!

Beskärning av södra delen av Österbron med Viking Lines nya fartyg "Viking Glory" 46 meter hög.

Då Viking Grace tog bort sin rotorsegel i maj förra året finns nu inga färjor som begränsas av Österbrons segelfria höjd. Samtidigt som Nynäshamn tar upp konkurrensen om kryssningstrafiken med Stockholm finns det relevant fog för att utveckla hamnen i Stockholm. Både Frihamnen och Värtahamnen genomgår nu en omvandling till mer anpassning för kryssningsturism men vi har även mer plats på Loudden och via vårt eget förslag på ny kryssningsterminal på Bergs gård (nedanför Bergs oljedepå). Kryssningshamnen skulle även kunna ha pendelbåtsstationer och en attraktiv publikt kajanläggning längs dess strandlinje.
Österbron skulle helt enkelt kunna påskynda utvecklingen av kryssningsturismen till Stockholm!


Österbrogruppen
2022-02-24

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar