tisdag 18 januari 2022

Kollektiv ringled via Österbron

 Den kollektiva ringleden

via Österbron

Kartan visar Storstockholms kollektiva spårnät. Österbrons placering möjliggör en framtida kollektiv spårbunden ringled med stans bästa utsikt på köpet! Klicka på bilden för bättre upplösning.


Vi har påpekat detta förr men gör det gärna igen!

Möjligheterna till en kollektiv ringled längs Storstockholms östra delar kan förverkligas genom Österbrons dubbeldäckade konstruktion. En spårvägsförbindelse via bron mellan norr och söder kan knyta ihop kollektiva knutpunkter från Saltsjöbanan till pendeltåget vid Solna station. Där emellan angörs bytesmöjligheter med Roslagsbanan, tunnelbanan samt Lidingöbanan vid Ropsten, en gemensam spårväg med den planerade Spårväg City fram till Lindarängsv eller Frihamnen och i Nacka Centrum med den nya tunnelbanan. Spårvägen fortsätter sedan till Sickla station där den anknyts med den befintliga Tvärbanan och Saltsjöbanan. En avstickare till Saltsjöbanan kan även göras tidigare strax söder om Nacka C. Det möjliggör smidigare resa för passagerare från östra Nacka. 


Om bara den politiska viljan finns så öppnar sig möjligheterna för hundratusentals stockholmare att förkorta sina arbetsresor och närma sig varandra. Österbron är en östlig förbindelse för ALLA!


Österbrogruppen

2022-01-18 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar