måndag 6 december 2021

Åtgärdsvalstudier

 Åtgärdsvalsstudier,

vad är det?

Visionsbild av Österbron


Under filminspelningen intervjuade vi en rad intressanta personer som fick säga sitt om vad de tyckte om vårt broförslag för Östlig förbindelse. En av de ställde en fråga till oss som löd ungefär så här:
"Har ni frågat Trafikverket om en åtgärdsvalsstudie?" 
Denne person förklarade för oss vad det är och kortfattat kan man sammanfatta det som att det är en demokratisk rättighet att upplysa staten om ett exempelvis samhällsnyttig idé eller alternativ till en lösning. Det kan handla om allt från att flytta ett träd vid en landsväg, anlägga en fotbollsplan till att utreda en infrastrukturell lösning av en dubbeldäckad hängbro för all sorts transportslag över Saltsjösnittet. 
Detta kan exempelvis göras via en politiker som anser vårt broalternativ till Östlig förbindelse bör utredas genom att resa frågan till Trafikverket. Det går även om ett eller flera partier, som tycker vårt förslag är värt att prövas som ett jämlik alternativ till det som utretts tidigare, att resa frågan. Särskilt aktuellt kan detta vara då det finns tekniska osäkerheter med det tidigare utredda förslaget.
Härmed efterlyser vi om det finns en politiker som kan hjälpa oss med detta? 

Hos Trafikverkets hemsida finns tydlig information om åtgärdsvalsstudier och hur man går till väga med dessa. Vi lägger ut två av sidorna för att visa vad som framgår där och var länkarna finns. Klicka på bilderna för bättre upplösning. Länk till Trafikverkets åtgärdsvalsstudier:

P.s. filmen är just nu under redigeringsarbete och vi återkommer inom kort med mer info om den!


Österbrogruppen
2021-12-06


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar