tisdag 20 april 2021

Bergs kryssningshamn

 Bergs kryssningshamn

Vår vision på hur en hamn för större kryssningsfartyg i Nacka skulle kunna se ut:

Bergs kryssningshamn sedd från en finlandsfärja under Österbron.

Österbrons segelfria höjd är 50 meter och räcker för de flesta fartygen inklusive finlandsfärjorna att ta sig förbi men de större får hitta nya kajer att lägga till vid. Därför har vi skissat på hur Bergs gårds kaj, där det nu finns en liten godshamn för oljedepån på berget, skulle kunna utvecklas till en kryssningshamn. Kajen kan bli nästan 500 meter lång och gott och väl räcka för de större kryssningsfartygen. De allra största kommer inte ens in i Stockholms skärgård och stannar till i Nynäshamn. Vid Österbrons södra pyloner kan kryssningshamnen knytas ihop med en pendelbåtsstation och spårvägsstationen Bergs gård uppe på bron via "cykelhissen".

När man ändå ska få turisterna hit kan man välkomna de med en ordentlig hamnterminal som även fungerar som turistinformation. Sedan kan de välja att antingen fortsätta med pendelbåt, buss eller spårvagn in till city. Österbron ska förses med två cykelhissar längs med en av pylonernas sidor på både den norra som den södra. Hissarna på den södra pylonen tar sedan med passagerarna till spårvagnsstationen. 

Med all den bergmassa som blir över från tunnlarna under Jarlabergs- och Gärdestunneln samt från det delvis bortsprängda "Oljeberget" byggs inte bara kajen utan en hel ny stadsdel! En publikt och högst levande stadsdel med marint karaktär, en Stockholms Nyhavn, kan bli ett starkt utflyktsmål för många stockholmare! Stadsdelen skulle kunna ha en nyklassicistiskt arkitektturskaraktär som anspelar på Stockholms stadskärna. Nacka stad har redan planer på en ny stadsdel på själva berget, där Cirkle K har sin oljedepå, och därför lämnar vi den därhän.
Nedan är den karta som vi gjort tidigare och som visionsbilden Bergs kryssningshamn baserar sig på. 

Karta över Bergs gård med de nya stadsdelarna, kryssningshamnen och Österbron längst till vänster. Siffrornas benämningar finns på ett inlägg från 20 sept 2019.


Säg gärna vad du tycker om idén och skriv gärna ned din kommentar i kommentarsfältet nedan eller på våra Facebooksgrupper; Österbron och Österbrons vänner. 


Österbrogruppen
2021-04-20
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar