fredag 20 september 2019

Vid Österbrons södra pyloner

Vid Österbrons södra pyloner...


...kan man få till en läcker kryssningshamn "Bergs kryssningshamn" och en ny stadsdel nedanför Nackas planerade "Bergs gård" ovanpå Oljeberget!

Österbrons södra fäste kan bli ett stort kollektivt nav med Tvärbaneförbindelse, pendelbåtar, skärgårdstrafik och kryssningsterminal för fartyg som är för höga för att gå under bron. Vid södra pylonerna kan en mindre marina anläggas som gästhamn och en kryssningshamn med över 400 meter kaj byggas med bortsprängd bergmassa från Oljebergets norra del. Kryssningspassagerare kan ta sig vidare in till stan genom att välja pendelbåtar eller Tvärbanan åt båda håll. En kryssningsterminal med full turistservice, museum, restaurang och café byggs i anknytning till kajen och en stadsdel med publikt utbud mot kajen, arbetsplatser och bostäder läggs längs med kajen och en bit in i det bortsprängda berget!

Här nedan ser ni beskrivningen av kartbilden:

Och här nedan ser ni det område som kan sprängas bort. Det kan se oroväckande mycket ut men sprängningarna görs i nivåer upp till bergskrönet mot stadsdelen Bergs gård för att kunna bygga fina terrasshus mot kajen. Grundkartan på Bergs gård är från Nacka kommun som la ut den i sin kommunsajt sent i våras. Circle K´s verksamhet fasas ut och området ska enligt avtalet stå tömd till år 2036. Förhoppningsvis går flytten snabbare och stadsdelen kan börja byggas i etapper samtidigt som bron byggs!
Vår profilskiss på "Oljeberget" med Bergs kryssningshamn och stadsdelen samt Nacka kommuns förslag på Bergs gård. Att jämföra med nedan:
Nackas ursprungliga skisser på "Oljeberget" Bergs gård. 
Vi jobbar just nu med fler illustrationer på hur själva området kan se ut och kommer snart att presentera de i bloggen och på våra Facebooksgrupper.

Kommentera gärna vad ni tycker om förslaget!


Österbrogruppen
2019-09-20