torsdag 15 november 2018

Transportföretagen

Frukostmöte om Östlig förbindelse med Transportföretagen

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen och inkluderar petroleum- och säkerhetsbranscherna. Organisationen driver på frågan om Östlig förbindelse och vi är tacksamma att ämnet upprätthålls så att det inte glöms bort fram till nästa val! De känner till vårt broförslag och har visat intresse för det. Österbrogruppen är bjuden till deras frukostseminarium 28 november

Nedan: medverkande under frukostmötet

Medverkande:
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka 
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholm
Magnus Jacobsson, riksdagsledamot (KD), trafikutskottet
Teres Lindberg, riksdagsledamot (S), trafikutskottet
Jimmy Ståhl, riksdagsledamot (SD), trafikutskottet
Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen

Moderator: Anders Josephsson, Transportföretagen 


Österbrogruppen
2018-11-15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar