torsdag 18 april 2019

Brev till Nacka kommun

Brev till Nacka kommun

I februari var Österbrogruppen inbjudna av KD till Värmdö kommuns stadshus för ett infomöte om Österbron. De visade stort intresse och efter presentationen kom vi tillsammans fram att kommunerna Värmdö och Nacka skulle träffas för en diskussion om broförslaget som förhoppningsvis kan mynna ut i ett gemensam stöd för broförslaget! Värmdö har lovat hålla oss underrättade om när detta kommer att ske. Tills dess vill vi inte sitta med armarna i kors och vänta därför skickade jag ett mejl till Nacka kommun idag för att se om de fått förfrågan om mötet? Med tanke på att Trafikverket lagt ned Östlig förbindelse men ändå lämnat en sidodörr öppen för nya alternativ så undrar jag varför dessa kommuner inte agerar mer än vad de gjort hittills? Det tar alltså oändliga tidsintervaller i anspråk från utredning, analyser, politisk omtag och beslut till färdig bro så vi måste börja med arbetet nu så vi blir klara under vår levnadstid! Vad väntar ni på Mats?Bilden ovan: från Trafikverkets hemsida om utredningen av Östlig förbindelse. En viktig detalj är att de specifikt illustrerat Värtahamnen. Ja, Värtahamnen spelar nämligen en nyckelroll i vårt broförslag!


Bild nedan: epost till Nacka kommun daterad 2019-04-18 (Skärtorsdagen)

Mats Gerdau, om du läser detta så kontakta oss så fort du kan, vi behöver ta ett snack med varandra!

Österbrogruppen
2019-04-18


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar