fredag 15 mars 2019

Österbron sedd från Lidingö

Nytt kollektivalternativ för Lidingöborna med Österbron!

Österbron sedd från Dalénum på Lidingö. Pendelbåtarna stannar här och en direktförbindelse med norra pylonens gästbrygga och pendelbåt-station kan korta ner Lidingöresenärernas restider in till stan då de kan byta till spårvagnen. Detta kan bli möjligt om Tvärbanan knyts ihop med Spårväg city. Åt andra hållet kan resenärerna komma till Gullmarsplan på 25 minuter utan fler byten än den vid Gästbryggans båtstation eller vid Bergs hamn (Södra pylonen). Att knyta an en ringled av kollektivtrafik är lika viktigt som Ringleden för bilarna!


Pendelbåten anländer Dalénums brygga.


En direktlinje mot Jarlaberg kan korta ner restiden mot Söderort än mer!

Gästbryggans pendelbåt-station (stjärnmarkerad) ligger med andra ord väldigt strategiskt till när det gäller byten inom kollektivtrafik med både båt och spårvagn och för cyklister från Lidingö kan restiden mot både Nacka och Södra Djurgården förkortas avsevärt! 


Här nedan kan ni se de olika alternativen som spårvägsbundna kollektiv-ringled kan se ut när Österbron byggts färdigt:


Österbrogruppen
2019-03-15


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar