lördag 23 februari 2019

Om infomötet med KD i Värmdö

Om informationsmötet med KD i Värmdö kommunhus 21 feb 2019

Torsdagens möte med KD Värmdö, som arrangerade eventet, blev en lyckad och informativ föreställning. Vi fick bra och engagerande frågor och märkte att intresset för Österbron hos Värmdöpolitikerna är mycket stort! 
Värmdö kommun har ju allt att tjäna på att en Östlig förbindelse blir verklighet och när tunnelalternativet visar sig vara allt svårare och dyrare att genomföra blir brolösningen mer relevant och attraktiv. Vi kom faktiskt fram till att Värmdö- och Nackapolitiker tillsammans kan gå ihop i kampen om att förverkliga broalternativet!

Det fanns även representanter från Trafikverket som efter mötet ville träffa oss för ett mer genomgående och detaljerad informationsmöte. Vi ser fram emot detta möte och hoppas att vårt projekt äntligen får reaktion från myndigheten. 
Vi vet att Trafikverket just nu utreder ett beslut om vilken av tunnelvägarna fram till den djupa bergtunneln under Saltsjön skall väljas. Deras beslut ska vara klart till i höst och kommer vara vägledande för framtida politiska beslut om Östlig förbindelse. Därför är det viktigt för oss att hinna ikapp en likartad utredning med kostnadskalkyler och trafikanalyser för broalternativet innan omtag för förbindelsen tas.
Mer om detta kan ni läsa i Mitt i´s artikel från 3 feb, länk HÄR

För att få denna utredning i hamn söker vi därför ekonomisk stöd från företag och branschorganisationer som tror och anser att vårt förslag är bättre, billigare och därför mer trolig genomförbar än tunnelförslaget. Alla bidrag hjälper till i arbetet med att förverkliga projektet. Pengarna/donationer kan då användas till att marknadsföra förslaget för att nå bredare folkligt underlag, tekniska kostnadskalkyler, trafikanalyser och en informativ film med 3D-illustrationer över den framtida gestaltningen av Österbron.
Plusgirokontot till Österbroprojektet är: 915057-4 
Glöm inte att skriva vilka ni är och gärna förklara varför ni bidrar.

Österbrogruppen tackar på förhand alla er som hjärtligen stöder oss i vår broprojekt!  


Österbrogruppen
2019-02-23Inga kommentarer:

Skicka en kommentar