måndag 31 december 2018

Gott Nytt 2019

Österbrogruppen önskar våra följare ett Gott Nytt 2019!

Vi hoppas förstås att 2019 blir ett ännu bättre och progressivare år för vårt broprojekt. 
Tack till er som följt oss och som stöder denna för Stockholm så viktiga förbindelse för alla!

Träff med Trafikutskottet
Onsdagen 19 december hade vi ett givande och konstruktiv möte i Riksdagen med Anders Åkesson som är vice ordförande i Trafikutskottet och Riksdagsledamot för Centerpartiet. Han gillar vårt förslag och vi fick goda tips om hur vi kan gå vidare med projektet både politiskt och med stöd av branscherfarna samarbetspartners. Baserat på detta möte har vi därför börjat inrikta oss i en ny strukturering av lobbyarbetet med nya samverkande träffar där deltagare som kan ha ekonomiska- som ideologiska intressen kan mötas. 
Vi har nu lärt oss att Östlig förbindelse, vare sig det är genom tunnel eller bro, är en fråga som berör alla tre politiska planen; kommunalt, regionalt som riksplan, och därmed grund för ett riksintresse i sig och därmed kunna tas med i den Nationella planen för transportsystem. Under nästa år ska vi därför uppvakta såväl politiker från samtliga partier och Trafikverket samt även tunga aktörer inom byggsektorn för att forma en bas som kan leda fram till en utredning av projektet. Vi vill ju uppnå samma utgångsläge som bergtunneln har inför inledningen av nästa val!

Anders Åkesson (C) Riksdagsledamot

Med detta i bagaget vill vi önska ett fortsatt stöd från er och ett 
Gott Nytt År!


Österbrogruppen
2018-12-31

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar